Kuula meie koori

Pärt Uusbergi uus album “Lapsepõlves lauldud laulud”

Sel plaadil kõlavaid lugusid ühendab side lauljate lapsepõlvega. Paljude paladega puutusid tänased noortekoori lauljad kokku lastena vabariiklikel murdelaulupäevadel osaledes. Üks toonastest lauljatest, Pärt Uusberg, kasvas hiljem heliloojaks, ja seadis lapsena lauldud rahvalaulud koorile. Paljud plaadi rahvalauludest on ka pärit lauljate lapsepõlvekodude lähistelt, Raplamaalt ja selle ümbrusest. Plaadil kõlab ka koorile armsaks saanud Pärt Uusbergi autoriloomingut Eesti luulele ning rahvalikke laule Veljo Tormiselt ja üks Pärt Uusbergi seatud ilus viis Kärt Johansonilt.

Pärt Uusberg: Regilauludel põhinev segakooritsükkel “Lapsepõlves lauldud laulud” on sündinud koostöös minu ema Urvega. Koostöö esimeseks etapiks oli aeg, kui laulsin tema käe all Riinimanda lastekooris ning kõiki ses tsüklis kõlavaid viise kandsime ühehäälselt ette taolisel üritusel nagu Eesti murdelaulupäevad ning ka folkloorifestivalil Baltika. Koostöö teiseks etapiks oli aastaid hiljem tulnud ema palve seada tema noortekoorile regilaul “Oh minu ellad”. Selle seade tegemine tekitas minus nostalgilise meeleolu, kuna meenus lapsepõlv ning kogu see regilaulu kava, mida tookord ühehäälsena laulsime. Sellest inspireerituna tekkis mõte komponeerida tsükkel just neist viisidest ja pühendada see oma emale ja tema poolt loodud Riinimandale.

URMAS SISASK MADISE MISSA pühendatud Riinimanda kooridele (laulavad Riinimanda laste- ja Mitte-Riinimanda noorte- ja vilistlaskoor, salvestatud ERR 2010)

Juubelikava

Tuljaku konkurss 2011

Saaremaa regilaulud 2011

2011

Urmas Sisask: Madise Missa nr 6, 2010 juuli

Mitte-riinid konkurssidel

Mitte-riinid konkurssidel

Vanamuusika ansambel

2007