2016-2017 HOOAEG

Igal suvel (aastast 1994) korraldavad Riinimanda koorid 5-päevase suvise kokkusaamise Saaremaal, mis sisaldab loovlaagrit ja kontserte Saaremaa kirikutes. Eesmärgiks on valmistumine uueks hooajaks ja repertuaari harjutamine, aga olulisem – koori ühise vaimsuse arendamine läbi üksiklaulja individuaalse loovuse.

Laager on noorte ja vanemate lauljate (juba eri põlvkondadessegi kuuluvate) loominguline kohtumispaik. Lisaks muusikale – (regilaul, kellade ansambel, improvisatsioon, helilooming jm) on siin võimalus loovust ilmutada teisteski töötubades  – teater, filmikunst, maalimine, joonistamine, skulptuur, aga ka looduse tundmaõppimises, suhtlemispsühholoogias, keskkonna teemades ja spordiõppes (võrkpall, jalgpall, orienteerumine jpm).

Eriline on, et juhendajateks on valdavalt Riinimanda kooride vilistlased, kes tulevad vabatahtlikult nendeks viieks päevaks laagrisse töötube juhtima, mis on arendavaks tegevuseks ka neile (2017 aasta laagrisse on lubanud juhendajatena tulla kindlalt 5-6 Riinimanda vilistlast). Iga laager tugineb läbival üldideel, mille genereerivad tavaliselt Urve ja Valter Uusberg. Laagri juhtimisel kasutatakse rühmademokraatiat.

Aeg, koht, sihtrühm

–      7. – 11. august 2017 Saaremaal EELK Püha koguduse laagripaigas (Pihtla vald)

–      Riinimanda kooride endised ja praegused lauljad vanuses 12 – 33, sealhulgas töötubade juhendajad – kokku ca 60 isikut

–      Abistavad vabatahtlikud lapsevanemad (korraldus, söögivalmistamine, transport)

–      Kaudne sihtrühm: kontsertide kuulajad, lauljate pered, üldsus.

Tegevused

–      Kooriproovid, hääleseadetunnid

–      Valmistumine laste ja noorte aastale pühendatud Urmas Sisaski Laste Missa (Missa nr 6) taas-ettekandeks (teos on kirjutatud laste – ja segakoorile Aasta Koor 2006 auhinnana Riinimanda kooridele)

–      kontserdid Püha, Valjala, Kuressaare Laurentsiuse ja Muhu kirikus

–      Töötoad: muusika, improvisatsioon; kunst; suhtlemisõpetus; kuuldemängu ruum; film ja salvestus;  ajakirjandus; kokakunst

–      Riinimanda Teater – etendus Pihtla valla rahvale

–      Igaõhtused etüüdid, rühmade koostöös valminud etendused

Tulemus

–       Kontserdid Saaremaa kirikutes (koorilauljaid Raplamaalt teatakse ja oodatakse)

–       Kontserdid Hoidke iga Eesti last (tsitaat Sisaski Missast) maakonnas

–       laagris valminud heli- ja pildisalvestused, joonistused, maalid, tekstikogumikud

–       valmiva Albumi Lapsepõlves lauldud laulud Sisaski loomingu osa salvestused

–       laste/noorte  heatasemeline musitseerimisvõime, kuulajate rõõm koorilaulust, elukvaliteedi vaimse suuna kinnitus

–       Kõige olulisem tulemus –   noorte kasvamine isikustena läbi loovuse, vaimsuse ja koostöö

–       suur ühtekuuluvustunne Riinimanda koorides laulnute vahel,  imeline side, mis ühendab juba erinevaid põlvkondigi. Ja seotuse tunne kodupaigaga (Raplamaa) ja kõiksusega üldiselt.

Käesolevat laagrit on toetanud ka Raplamaa Partnerluskogu LEADER programm.